Nori grįžti namo?

Užpildyk anketą

Naujienos

TMO aukoja kritines sveikatos priežiūros priemones, skirtas kovoti su koronavirusu Kinijoje

Plačiau galima paskaityti čia.

Grįžusiems migrantams Sudane - galimybė naudotis mobiliaisiais pinigais

Plačiau galima paskaityti čia.

JT perspėja, kad pasaulis turi būti pasiruošti milijonams žmonių, kuriuos paveiks klimato kaita

Plačiau galima paskaityti čia.

Su Tarptautinės migracijos organizacijos pagalba migrantų idėjos virsta realybe sugrįžus namo

Straipsnis apie reintegracijos pagalbą paskelbtas 2018 06 28. Plačiau galima paskaityti čia.

Savanoriškas grįžimas trečiųjų šalių piliečiams – humaniškas būdas pasiekti namus

Straipsnis apie savanoriško grįžimo pagalbą paskelbtas 2018 06 28. Plačiau galima paskaityti čia.

Paskelbtas straipsnis apie savanoriško grįžimo pagalbą

2017 05 30 paskelbtas straipsnis apie savanoriško grįžimo pagalbą. Plačiau galima pasiskaityti čia.

69 migrantai sugrįžo į savo šalį pasinaudodami AVR programa

2016 metais birželio - gruodžio mėnesiais per AVR programą į savo gimtąsias šalis sugrįžo 69 migrantai. Palyginus su ankstesniais metais sugrįžusių migrantų skaičius išaugo.

Pradedamas įgyvendinti reintegracijos projektas "Reintegracija tėvynėje"

Nuo spalio 14 d. pradėtas vykdyti trečiųjų šalių piliečių reintegracijos projektas "Reintegracija tėvynėje", kuris papildys jau veikiantį savanoriško grįžimo projektą. Trečiųjų šalių piliečiai, pasinaudoję savanoriško grįžimo pagalba, gali gauti paramą reintegracijai. Reintegracijos pagalba yra skirta grįžusiesiems susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvynėje.

Atnaujintas savanoriško grįžimo pagalbos teikimas

Projektas finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei LR valstybės biudžeto lėšomis. Projektas truks 3 metus (2016 kovas - 2019 kovas)

Projekto tikslas – skatinti ir teikti savanoriško grįžimo pagalbą Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, užtikrinant jų saugų ir orų grįžimą į kilmės šalį bei padidinti programos žinomumą, mažinant nelegalios migracijos mastus Lietuvoje.

Projektas skirtas bet kuriems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie naudojasi bet kokia apsaugos forma Lietuvoje, t.y. tiek pabėgėliams, tiek tiems, kurie pateikė prašymus suteikti bet kokios formos apsaugą, bet negavo galutinio neigiamo sprendimo dėl savo prašymo. Taip pat neteisėtai Lietuvoje esantiems trečių šalių piliečiams, kurie, nustatytu laiku neišvykę patys, turėtų būti išsiųsti iš LR. Įgyvendinant numatytas savanoriško grąžinimo operacijas, trečių šalių piliečiai yra saugiai grąžinami į savo kilmės šalis. Prieš išvykimą jiems suteikiama būtiniausia pagalba, labiausiai atitinkanti jų individualius poreikius.

Paskelbtas straipsnis apie savanoriško grįžimo pagalbą

Birželio mėnesį TMO Vilniaus biuro užsakymu žurnale IQ buvo išspausdintas straipsnis apie savanoriško grįžimo pagalbą. 

Su straipsniu kviečiame susipažinti čia:

Savanoriško grįžimo pagalba - tai humanitarinė pagalba sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems migrantams bei viena iš migracijos procesų reguliavimo priemonių. Ja naudojasi valstybės, siekdamos palengvinti migrantų, kurie neturi leidimo ir nebegali ar nenori pasilikti priimančioje šalyje, grįžimą į savo kilmės šalį. Savanoriško grįžimo pagalba dažniausiai suteikiama prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai nepatenkinti, ar migrantams, neturintiems reikiamų dokumentų ir esantiems šalyje neteisėtai. Jie gali grįžti arba į savo kilmės šalis ar į trečiasias šalis, į kurias jie turi  teisę grįžti.

Kompromisinis sprendimas

Migracijos procesus analizuojantys mokslininkai teigia, kad savanoriško grįžimo ir deportacijos priemonės būtų mažiau aktualios esant daugiau reguliarios migracijos kanalų. Tačiau, kol migracijos valdymo procesuose Lietuvoje bei visoje ES vyrauja saugumo paradigma, savanoriško grįžimo programos yra kompromisinis sprendimas valstybei bei migrantams.

Lietuvai ir ES savanoriško grįžimo programa naudinga ekonomikos ir tarptautinių santykių atžvilgiais. Pirmiausia, savanoriško grįžimo organizavimas yra daug paprastesnis ir pigesnis nei priverstinis išsiuntimas iš šalies. Prieglobsčio prašytojai nujausdami, kad jų prašymai greičiausiai nebus patenkinti, prašosi galimybės išvykti, užuot neapibrėžtam laikui pasilikę nežinomybėje.

Jei migrantai išvyksta greitai ir savo noru, Lietuva bei ES nerizikuoja pabloginti savo santykių su migrantų kilmės valstybėmis. Taip gali nutikti, kai migrantai yra deportuojami. Deportacijos atvejais kilmės valstybės arba trečiosios šalys, kartais net ir pasirašiusios atitinkamus readmisijos susitarimus, nėra linkusios bendradarbiauti, pavyzdžiui, gali būti vilkinama grįžimo dokumentų suteikimo procedūra.

Migrantui savanoriško grįžimo galimybė naudinga, nes suteikia galimybę grįžti oriai ir saugiai. Grąžinant migrantus su jų sutikimu, pagalba yra teikiama atsižvelgiant į jų poreikius, pavyzdžiui, jei asmuo yra pažeidžiamas, gali būti suteikiama socialinė ar medicininė palyda, arba asmeniui grįžtant į kilmės valstybę po ilgo laiko, gali prireikti pasitikimo pagalbos kilmės šalyje. Taigi migrantai yra įtraukiami į savo grįžimo proceso organizavimą. Taip pat daliai migrantų yra suteikiama reintegracijos pagalba, kuri padeda spręsti emigracijos priežastis. Dalis migrantų ryžtasi grįžti į savo kilmės šalis būtent dėl šios priemonės.  

Ilgametė istorija

Po Antrojo Pasaulinio karo ekonominio pakilimo laikotarpiu į Vakarų Europą pradėti kviestis darbo migrantai iš buvusių kolonijų atkurti po II Pasaulinio karo sugriautus miestus bei „įsukti“ ekonomiką. Tačiau su 1973 m. Naftos krize, ekonomikos apsukos Vakarų Europoje, kaip ir visame pasaulyje ėmė strigti. Vis daugiau žmonių - migrantų ir vietinių, tapo bedarbiais. Net žemos kvalifikacijos darbai, kuriuos prieš tai dirbo vien migrantai, tapo patrauklūs vietiniams – dėl jų pradėta konkuruoti. Didėjo socialinė trintis tarp vietinių ir darbo migrantų. Kaip šveicarų novelistas Maksas Frišas (Max Frisch) reziumavo: „Mes prašėme darbuotojų, o gavome – žmones“, kurių krizei prasidėjus nebereikėjo. Valstybės ėmė ieškoti išeičių – migrantams buvo liepta išvykti, pradėtos deportacijos, tačiau tai nedavė norimų vaisių. Vėliau buvo nuspręsta finansiškai skatinti savanorišką grįžimą - už tai migrantams pradėtos mokėti nedidelės piniginės kompensacijos. Taip buvo sukurtas savanoriško grįžimo mechanizmas.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), kuri yra tarpvyriausybinė  humanitarinė organizacija, nuo 1979 m. kartu su kitomis organizacijomis koordinuoja savanoriško grįžimo programas. TMO įprastinę grįžimo pagalbą papildė įvairiomis reintegracijos galimybėmis. Nuo 1979 m. TMO padėjo savanoriškai grįžti daugiau nei 1,3 mln. migrantų visame pasaulyje.

Lietuvoje suteikiama įvairiapusė pagalba

Lietuvoje savanoriško grįžimo pagalbą teikia TMO Vilniaus biuras. Biuro darbuotojai migrantams teikia konsultacijas, organizuoja kelionę į kilmės šalį ir prieš kelionę skiria vienkartines išmokas. Kai migrantai neturi kelionės dokumentų, TMO Vilniaus biuras bendradarbiauja su kilmės šalių ambasadomis dėl jų grįžimo dokumentų gavimo. Jeigu yra poreikis, migrantams padedama tranzito metu - užtikrinamas apgyvendinimas, maitinimas, organizuojamas pasitikimas migranto kilmės šalyje, teikiama humanitarinė ar medicininė palyda, vertėjo paslaugos.

TMO atlikta analizė, rodo, kad Lietuvoje dažniausiai šia pagalba naudojasi prieglobsčio Lietuvoje prašytojai, apgyvendinti Užsieniečių registracijos centre, kurie apsisprendžia nutraukti prieglobsčio nagrinėjimo procedūrą. Taip pat dažnai grįžimo pagalba naudojasi į Lietuvą iš kitos ES valstybės narės pagal Dublino reglamentą grąžinti užsieniečiai, kurie nenori prašyti prieglobsčio, taip pat asmenys, gyvenantys ir/ar dirbantys Lietuvoje pasibaigus vizai/leidimui gyventi. 

Kaip rodo TMO atliktas tyrimas, prieglobsčio prašytojai dažnai nutraukia savo prašymus, nes mano, jog gaus neigiamą atsakymą dėl prieglobsčio. Jų apsisprendimą atspindi ir Lietuvos prieglobsčio statistika – gana mažas skaičius patenkintų prieglobsčio prašymų. 2014 m. 24 asmenims iš 497 buvo suteiktas pabėgėlio statusas. Tačiau, daugiau nei trečdaliui - 151 asmeniui buvo suteikta papildoma apsauga. Apsisprendusieji grįžti į kilmės šalis mano, jog jie neturi perspektyvų įsitvirtinti nei Lietuvoje, nei kitose ES šalyse dėl nereguliaraus migracijos statuso. Galiausiai apsisprendimą pabandyti susikurti gyvenimą kilmės šalyje lemia noras grįžti pas savo artimuosius.

Iššūkiai ir pamokos

2011 m. atliktos TMO apklausos rezultatai parodė, kad visiems besikreipiantiesiems svarbu, kokios bus jų buvimo Lietuvoje pasėkmės, bei, ar jų laukia sankcijos kilmės šalyje. Tai itin aktualu prieglobsčio prašiusiems migrantams. Taip pat praktiškai visiems migrantams rūpi, ar jiems bus leista atvykti į Šengeno zoną. Deja, praktikoje į šiuos klausimus aiškaus atsakymo nėra.  ES ir TMO ragina, kad savanoriškai grįžtančių migrantų pasai nebūtų žymimi - tai  jiems leistų migrantams lengviau rinktis savanoriško grįžimo kelią.

Vykdydamos migracijos reguliavimo procedūras valstybės turi gerbti non-refoulement principą, kuris įtvirtintas 1951 m. Ženevos konvencijoje, bei teisę į prieglobstį, kuri įtvirtinta ES Pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje. Taigi Lietuva negali išsiųsti asmens į šalį, kurioje yra tikimybė, kad jis/ji patirs nežmonišką, žeminantį elgesį ar kankinimus.

ES grąžinimo fondo reglamente pabrėžiama, kad nors savanoriškas grįžimas yra priimtinesnė išeitis, deportacijos liekia ES migracijos sistemos integralia dalimi. Tačiau Europos Teisingumo Teismo sprendimai Mukarubega ir Boudjlida bylose dėl teisės būti išklausytam priverstinio grąžinimo procedūrose byloje sukėlė teisės ekspertų diskusijas. Ši teisė dažnai ignoruojama sprendžiant ne piliečių klausimus, siekiant pastaruosius kuo efektyviau išsiųsti iš šalies. Teisininkai teigia, kad šie ETT sprendimai migrantų bylose pamina esminius teisės principus ir tarptautinius įsipareigojimus. Taigi klausimas lieka atviras, ar galima tikėtis, kad ateityje daugės skaidrumo sprendžiant migrantų grąžinimo klausimus? Lieka aišku, kad prioritetas turėtų būti teikiamas savanoriškam grįžimui.

Išvados ir siekiamybės

Sėkmingas ir tvarus savanoriško grįžimo įgyvendinimas priklauso nuo plataus spektro veikėjų bendradarbiavimo tarp tikslo bei kilmės šalių vyriausybių bei migrantų ir pilietinės visuomenės įsitraukimo. TMO prisideda kuriant partneryste paremtus tinklus, kad suteikiama pagalba būtų tvari, o migrantai galėtų oriai grįžti ir įsikurti savo kilmės šalyse.

Savanoriško grįžimo pagalba yra tvariausia, kai pirmiausia ji įgyvendinama gerbiant žmogaus teises ir laisves bei remiasi tvirtu grįžtančių asmenų apsisprendimu. TMO pamokos rodo, kad savanoriškas grįžimas daug tvaresnis, kai kaip papildoma priemonė yra skiriama  reintegracijos pagalba. Šiuo atveju migrantams ne tik nuperkami kelionės bilietai ir suteikiama vienkartinė išmoka, bet duodamas pagrindas naujai gyvenimo pradžiai. Su TMO konsultantais yra numatomas ekonominis veiklos modelis – dažniausiai šeimos verslas. Pagalba suteikiama ne pinigais, o numatytu inventoriumi, paslaugomis ar prekėmis. Jaunimui neretai apmokamos tolimesnės studijos ar paklausios profesijos įgijimas. Taigi, taip prisidedama prie priežasčių, kurios privertė migruoti, sprendimo bei prie migrantų kilmės šalių vystymosi.

Straipsnį parengė Lina Vosyliūtė TMO Vilniaus biuro užsakymu.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Gegužės 29 d. Tarptautinė migracijos organizacija (toliau – TMO) ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama užtikrinti saugų, orų, operatyvų ir efektyvų neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą į jų kilmės šalis. Sutartyje nustatytas ilgalaikio bendradarbiavimo mechanizmas bei šalių pareigos grąžinant trečiųjų šalių piliečius savanoriškai.

TMO teiks savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalbą vadovaujantis savo taisyklėmis ir gairėmis. Sprendimas grįžti laikomas savanorišku, jei priimtas laisva valia, nesant fizinio ar psichologinio spaudimo ir įvertinus visas objektyvias aplinkybes, egzistuojančias priimant tokį sprendimą.  

TMO primena, kad 2008 m. priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva numato, kad savanoriškam grąžinimui turi būti teikiamas prioritetas prieš išsiuntimą. TMO priverstinio išsiuntimo procedūrose nedalyvauja. 

Rengiama baigiamoji projekto "Grįžtu namo VI" konferencija

2015 m. birželio 8 d. TMO Vilniaus biuras rengia baigiamąją projekto „Grįžtu namo VI“ konferenciją „Savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programa Lietuvoje 2010-2015 metais“.

Konferencija skirta apžvelgti savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programą  2010-2015 metais, o taip pat supažindinti su ateities planais ir programos kryptimis. Konferencijos metu pranešėja iš Europos migracijos tinklo Gražinimų ekspertų grupės pristatys Europos Komisijos tikslus ir siekius šioje srityje, savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programos vystymąsi Europoje. Su tendencijomis ir perspektyvomis Lietuvoje naujuoju 2014-2020 metų laikotarpiu supažindins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, kuris taip pat pristatys planuojamas naujoves, preliminarią naujų projektų pradžią. Ir galiausiai ekspertas iš centrinės TMO būstinės pristatys Mastrichto universiteto atliktą tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programų efektyvumą, faktorius, kurie apsprendžia asmens pasiryžimą grįžti namo, ilgalaikį ir globalų programų poveikį grąžinamiems asmenims.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos migracijos politiką kuriančių ir ją įgyvendinančių institucijų atstovai, grąžinimų srityje dirbantys specialistai, su migrantais susiduriančių ir dirbančių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, diplomatinių atstovybių atstovai, akademinė bendruomenė, kt.

Konferencija vyks viešbučio Amberton konferencijų salėje (L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1).

Registracija į renginį vykdoma tel. (8 5) 240 4489, el. paštu: ievak@iom.lt arba faksu (8 5) 261 1326  iki š. m. birželio 4 d., ketvirtadienio, 17 val.

Konferencija rengiama įgyvendinant Europos grąžinimo fondo ir LR lėšomis finansuojamą projektą „Grįžtu namo VI“, kuriam įgyvendinti buvo skirta 100706,70 Eur. 

Prevencinė akcija kovojant su prekyba žmonėmis

Bankoke yra pradėta nauja informacinė kampanija skirta susipažinti iš arčiau su labai aktualia šių laikų problema - prekyba žmonėmis. Ši informacinė kampanija leidžia sužinoti daugiau apie tai kokių pasekmių prekyba žmonėmis turi mūsų aplinkai ir kaip mes galėtume apsisaugoti nuo pavojaus tapti prekybos žmonėmis aukomis. Taip ši kampanija informuoja apie tai, kaip visi galėtų prisidėti prie prevencinės veiklos ir dalintis savo žiniomis bei patirtimi. Daugiau informacijos rasite čia.

TMO pagalba Ukrainoje

Iki vasario pradžios TMO humanitarinė intervencija pasiekė jau 16 Ukrainos regionų, kuriuose šiuo metu apsistoję 1 042 100 žmonių - apie 70 % visų šalies viduje perkeltųjų asmenų. Vasario 23 d. duomenimis Tarptautinės Migracijos Organizacijos darbuotojai suteikė įvairią humanitarinę pagalbą 37 012 šalies viduje perkeltiesiems asmenims. TMO teikiama pagalba - piniginės išmokos, maisto daviniai, medikamentai, higienos priemonės ir kiti būtini dalykai, taip pat juridinės konsultacijos.

Daugiau informacijos čia.

TMO Biuras Helsinkyje pradeda naują informacinę kampaniją

„DAUG ISTORIJŲ - DAUG JAUSMŲ" - tokiu šūkiu TMO biuras Helsinkyje pradeda informacinę kampaniją internete, prieš oficialaus tinklalapio publikavimą vasario 20 d., kuris bus skirtas pasidalinti migrantų grįžimo į kilmes šalis istorijomis. Pagrindinis klausimas, kuris yra keliamas naujosios informacinės kampanijos metu: „KAIP JAUSTUMEISI TU?". Tokiu būdu Tarptautinės Migracijos Organizacija Helsinkyje siekia akcentuoti suteiktas galimybes migrantams susikurti geresnį gyvenimą jų gimtoje šalyje.

Nuorodos į svetaines: TwitterFacebook.  

TMO BIURAS TUNISE IŠLEIDO ĮRAŠUS MIGRACIJOS TEMA

TMO biuras Tunise, minėdamas Tarptautinę Migrantų dieną 2014 , išleido įrašų rinkinį, kuriame 15 – 20 m. jaunuoliai pasakoja apie pavojus kylančius nereguliarios migracijos metu. Jie taip pat pabrėžia akademinius ir profesinius nuopelnus, kuriuos galima pasiekti ir gimtojoje šalyje.

Nuoroda į svetainę: http://tiny.cc/ys23qx  

“Gelbstint migrantų gyvybes” - Tarptautinė Migrantų diena 2014

Gruodžio 18 dieną minėdamas Tarptautinę Migrantų dieną, TMO Generalinis Direktorius William Lacy Swing išplatino naujienlaiškį, skirtą atkreipti dėmesį į opiausias pastarųjų metų migracijos problemas iškylančias neteisėtos/nesaugios migracijos metu. Naujienlaiškyje jis pabrėžia migracijos naudą tiek patiems migrantams, tiek šalims, kuriose jie yra prisiglaudę.

TMO Vilniaus biuras dalinasi elektronine naujienlaiškio versija:

Taip pat kviečiame aplankyti specialiai Migrantų dienai sukurtą TMO puslapį,  kuriame rasite daug naudingos informacijos susijusios su migracija ir migrantais, TMO Tarybos vaizdo įrašus ir naują TMO laikraštį „Globalinės Migracijos Tendencijos“ kurį paruošė Migracijos tyrimų skyrius :  http://mmp.iom.int/Migrantsday

TMO Norvegijos biuro sėkmingos grįžimo istorijos

Tarptautinės migracijos Organizacijos Norvegijos biuras išleido bukletą, kuriame yra pasakojamos sėkmingos migrantų, pasinaudojusių Savanoriško Grįžimo Programa istorijos. Taip pat sukūrė svetainę,  kurioje nuolat yra talpinamos sėkmingos grįžimo į tėvynę istorijos.

Svetainės adresas: www.iomstoriesofreturnnorway.com

Bukletas: Postcards_return_low_ res_web_version.pdf

Nauja publikacija

Tarptautinės migracijos organizacijos Nyderlandų biuras, įgyvendindamas projektą “Measures to Enhance the Assisted Voluntary Return and Reintegration of Migrants with a Chronic Medical Condition Residing in the EU (AVRR-MC)”, išleido publikaciją skirtą supažindinti su reintegracijos metu kylančiais iššūkiais, kuriuos patiria migrantai sergantys lėtinėmis ligomis. Tyrimai atlikti Afganistane, Armėnijoje, Azerbaidžane, Ganoje, Kosove, Mongolijoje ir Maroke. Publikacija anglų kalba prieinama čia: http://www.iom-nederland.nl/images/AVR-MC/Country_Assessments_Report_online.pdf 

TMO Vilniaus biuras įgyvendina 4 projektus pagal Europos grąžinimo fondo programą

TMO Vilniaus biuras nuo šių metų liepos 1 d. įgyvendina keturis projektus pagal Europos grąžinimo fondo (EGF) 2013 m. metinę programą.

Projektai „Grįžtu namo VI” (vertė - 347 720,09 Lt) bei „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims VI” (vertė -  113 460,20 Lt) skirti padėti trečiųjų šalių piliečiams, ne(be)atitinkantiems atvykimo ar buvimo sąlygų Lietuvoje, grįžti į savo kilmės valstybę.

 „Reintegracija: ateitis tėvynėje III” (vertė - 188 267,88 Lt) suteikia galimybę savanoriškai grįžtantiems asmenims įsitvirtinti savo gimtojoje šalyje ir veikia kaip pakartotinės neteisėtos ir/ar nesėkmingos migracijos prevencija.

Europos grąžinimo fondas taip pat remia veiklas, kurios skirtos stiprinti bendradarbiavimą tarp grąžinimo procese dalyvaujančių kompetentingų institucijų, bei gilinti jų atstovų žinias ir gebėjimus savanoriško grįžimo srityje. Šios veiklos įgyvendinamos pagal projektą  „Praktikų gebėjimų stiprinimas IV”, kurio įgyvendinimui skirta 144 415,61 Lt.

Visi projektai finansuojami Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. 

TMO Vilniaus biuro darbuotojai lankėsi Pabradės dienos centre „Kultūrų įkalnė“

2014 spalio 8 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai siekdami informuoti trečiųjų šalių piliečius, gyvenančius Lietuvoje, apie teikiamą grįžimo į kilmės valstybę pagalbą lankėsi Pabradės dienos centre „Kultūrų įkalnė“, kur prieglobsčio prašytojams bei centro darbuotojams pristatė Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalbą. Susitikimas vyko įgyvendinant Europos grąžinimo fondo 2013 m. metinės programos projektą „Grįžtu namo VI“. 

Tarptautinė migracijos organizacija vykdo grąžinimus tik į saugias šalis

Šiuo metu Tarptautinė migracijos organizacija dėl nesaugios situacijos šalyse nevykdo savanoriškų grąžinimų į Siriją, Pietų ir Centrinį Somalį, Kongo Demokratinę Respubliką, Pietų Sudaną, Centrinę Afrikos Respubliką, Šiaurės Korėją.

IOM Nyderlandų sukurtas filmas

Dalinamės jaudinančiu IOM Nyderlandų biurų sukurtu video filmu, kuris parodo situaciją, kurioje atsiduria imigrantai ir galimybes, kuriomis jie gali pasinaudoti. Filmą galite peržiūrėti čia

TMO Vilnius organizuoja projekto „Reintegracija: ateitis tėvynėje II" baigiamąją konferenciją

Įgyvendinant Europos grąžinimo fondo 2012 m. metinės programos projektą „Reintegracija:ateitis tėvynėje II“ organizuojama projekto baigiamoji konferencija, kurios metu bus pristatyti įgyvendintų veiklų rezultatai, aptariamos kilusios problemos ir sėkmingi atvejai. 

Konferencija vyks birželio 17 d. 10 val., viešbutyje Europa Royal Vilnius (Aušros Vartų g. 6, Vilnius). Konferencijos metu pristatyti geriausią reintegracijos praktiką kviečiami ekspertai iš Nyderlandų Karalystės bei Afganistano, bei pasidalinti savo patirtimi kviečiamas Moldovos pilietis, gavęs TMO Vilniaus biuro reintegracijos pagalbą 2010 m.

Tarptautinė migracijos organizacija paleido muzikinį video klipą „Aš esu Migrantas”.

Siekiant paminėti Afrikos dieną, švęsti Afrikos vienybę bei skatinti taiką ir kultūrų įvairovę Pietų Afrikoje Tarptautinė migracijos organizacija paleido muzikinį video klipą „I am a Migrant” („Aš esu Migrantas”) . Video klipą galite peržiūrėti čia.

Svarbi EK informacija susijusi su prieglobsčio, grąžinimo ir perkėlimo procedūromis COVID-19 kontekste

Svarbi EK informacija susijusi su prieglobsčio, grąžinimo ir perkėlimo procedūromis COVID-19 kontekste.

Plačiau galima paskaityti čia.

Svarbi informacija apie COVID-19

Kaip apsisaugoti nuo COVID-19?

Žiūrėti video čia.

Grįžimo krypčių žemėlapis

Sėkmės istorijos

Irakas - Elektros prekių parduotuvėlė

Serbestas (32 m.) su besilaukiančia žmona Shilan (28 m.) prieglobsčio Lietuvoje pasiprašė 2009 m. kovą. Jauna irakiečių šeima buvo apgyvendinta Užsieniečių registracijos centre Pabradėje. 

Video

Reintegracija: ateitis tėvynėje

Filmas apie sėkmingas reintegracijos istorijas. 

 
Savanoriško grįžimo pagalbos video klipas

Video klipe trumpai pateikiama informacija apie tai, kas ir kaip gali pasinaudoti savanoriško grįžimo programa. Video įrašas yra pateikiamas keliomis kalbomis - kalbama lietuviškai bei pateikiami įvairių kalbų titrai.

 
Reintegracijos video klipas “Sugrįžimas”

Filme „Sugrįžimas“ pristatoma reintegracijos programa, pasakojamos grįžusiųjų ir reintegracijos pagalbą gavusių migrantų istorijos.