Kas gali pasinaudoti savanoriško grįžimo programa?

 

TMO Vilniaus biuras pagalbą teikia šiems trečiųjų šalių piliečiams:


  • asmenims, kuriems pasibaigęs vizos ar leidimo gyventi galiojimas (o šalių, su kuriomis galioja bevizis režimas, piliečiams –viršijus leistino buvimo šalyje terminą), tai yra tiems asmenims, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo/ buvimo Lietuvoje sąlygų;

  • asmenims, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir nėra gavę galutinio neigiamo atsakymo dėl prieglobsčio suteikimo;

  • asmenims, kuriems suteikta bet kurios formos apsauga Lietuvoje (papildoma, laikina apsauga, pabėgėlio statusas);

  • Pažeidžiamiems asmenims neteisėtai atvykusiems arba neteisėtai esantiems Lietuvoje, kurie vykdydami prievolę išvykti iš Lietuvos Respublikos pasirinko savanoriško grįžimo pagalbą.

 

Visi projekto dalyviai turi turėti teisę ir pageidauti pasinaudoti savanoriško grįžimo galimybe (t.y. turi turėti sprendimą dėl savanoriško grįžimo į savo šalį).