Projektai

  

Projektas: GPU - Grįžimo pagalba užsieniečiams

 

Projekto Nr.: PMIF-3.2.1.-K-01-001

 

Projekto trukmė: 2016.03.25 - 2019.03.25

 

Projekto tikslas: skatinti ir teikti savanoriško grįžimo pagalbą Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, užtikrinant jų saugų ir orų grįžimą į kilmės šalį bei padidinti programos žinomumą, mažinant nelegalios migracijos mastus Lietuvoje.

 

Projekto aprašymas: Projektas skirtas bet kuriems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie naudojasi bet kokia apsaugos forma Lietuvoje, t.y. tiek pabėgėliams, tiek tiems, kurie pateikė prašymus suteikti bet kokios formos apsaugą, bet negavo galutinio neigiamo sprendimo dėl savo prašymo. Taip pat neteisėtai Lietuvoje esantiems trečių šalių piliečiams, kurie, nustatytu laiku neišvykę patys, turėtų būti išsiųsti iš LR. Įgyvendinus numatytas savanoriško grąžinimo operacijas, trečių šalių piliečiai bus saugiai grąžinti į savo kilmės šalis. Prieš išvykimą jiems bus suteikta būtiniausia pagalba, labiausiai atitinkanti jų individualius poreikius.

Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės užtikrins programos žinomumą bei teigiamą požiūrį į SG tarp visuomenės, institucijų, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese, o kas svarbiausia tarp tikslinės grupės, ir padės trečiųjų šalių piliečiams apsispręsti grįžti į kilmės šalį.