Projektai

Projektas: Savanoriško grįžimo pagalba ir reintegracija kilmės šalyje

Projekto Nr: PMIF-3.2.2-K-04

Projekto trukmė: 2021.07.01 - 2022.06.30

Projekto tikslas: skatinti ir teikti savanoriško grįžimo pagalbą Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, užtikrinant jų saugų ir orų grįžimą į kilmės šalį bei suteikti jiems reintegracijos pagalbą kilmės šalyje taip mažinant pakartotinos neteisėtos migracijos galimybę.

 

Projekto aprašymas: Projektas skirtas trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurių buvimas Lietuvos Respublikoje yra neteisėtas. Numatytos projekto veiklos apima savanorišką saugų ir orų grąžinimą bei reintegracijos pagalbą kilmės šalyje. Prieš išvykimą asmenims bus suteikta būtiniausia pagalba, atitinkanti jų individualius poreikius. 

Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės padės trečiųjų šalių piliečiams priimti informacija grįstą savarankišką sprendimą grįžti į kilmės šalį. Taip pat užtikrins programos žinomumą, sieks formuoti teigiamą požiūrį į savanorišką grįžimą ir reintegraciją visuomenėje bei institucijose, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese.

Numatoma, kad ne mažiau nei 60 tikslinės grupės atstovų pasinaudos savanoriško grįžimo pagalba ir ne mažiau nei 10 dalyvaus reintegracijos veiklose.

 

 

Projektas: GPU2 - Grįžimo pagalba užsieniečiams II

Projekto Nr.: PMIF-3.2.1.-K-02-001

Projekto trukmė: 2018.07.01 - 2020.06.30

 

Projekto tikslas: skatinti ir teikti savanoriško grįžimo pagalbą Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, užtikrinant jų saugų ir orų grįžimą į kilmės šalį bei padidinti programos žinomumą, mažinant nelegalios migracijos mastus Lietuvoje.

 

Projekto aprašymas: Projektas skirtas bet kuriems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie naudojasi bet kokia apsaugos forma Lietuvoje, t.y. tiek pabėgėliams, tiek tiems, kurie pateikė prašymus suteikti bet kokios formos apsaugą, bet negavo galutinio neigiamo sprendimo dėl savo prašymo. Taip pat neteisėtai Lietuvoje esantiems trečių šalių piliečiams, kurie, nustatytu laiku neišvykę patys, turėtų būti išsiųsti iš LR. Įgyvendinus numatytas savanoriško grąžinimo operacijas, trečių šalių piliečiai bus saugiai grąžinti į savo kilmės šalis. Prieš išvykimą jiems bus suteikta būtiniausia pagalba, labiausiai atitinkanti jų individualius poreikius.

Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės užtikrins programos žinomumą bei teigiamą požiūrį į SG tarp visuomenės, institucijų, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese, o kas svarbiausia tarp tikslinės grupės, ir padės trečiųjų šalių piliečiams apsispręsti grįžti į kilmės šalį.

 

Projektas: Reintegracija tėvynėje

Projekto Nr.: PMIF-3.2.2.-K-02-001

Projekto trukmė: 2016.10.14 - 2018.12.31

 

Projekto tikslas:

Reintegracija tėvynėje projekto metu bus teikiama pagalba savanoriškai grįžusiems asmenims įsitvirtinti savo kilmės valstybėje. Teikiama parama: verslo pradėjimui arba profesijos įgijimui. 

 Projekto aprašymas

Siekiant užtikrinti savanoriškų grąžinimų tvarumą ir sumažinti pakartotinės nelegalios ir/ar nesėkmingos migracijos tikimybę, iš Lietuvos į kilmės šalis savanoriškai grįžusiems asmenims bus teikiama reintegracijos pagalba. Tarptautinė praktika rodo, kad neretai problemos, su kuriomis susiduria migrantai, grįžimu į kilmės valstybę nesibaigia: pagrindinės emigracijos priežastys paprastai neišnyksta, be to, grįžusiesiems, ypač po ilgo svetur praleisto laiko, gali iškilti ir papildomų sunkumų. Reintegracijos pagalba skirta padėti grįžusiesiems susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvynėje. Projekte numatomas trečiųjų šalių piliečių informavimas apie reintegracijos pagalbą, konsultavimas su reintegracija susijusiais klausimais. Nustačius galimybes realizuoti savo idėjas ir planus kilmės šalyse bus teikiama pagalbą iš Lietuvos į kilmės šalis grįžusiems asmenims ten pradėti užsiimti pajamas generuojančiomis veiklomis arba bus teikiama kita individualius tikslinės grupės poreikiui atitinkanti pagalba kilmės šalyje.

(Statistika: projekto metu reintegracijos pagalba buvo suteikta 23 asmenims)

 

Projektas: GPU - Grįžimo pagalba užsieniečiams I

Projekto Nr.: PMIF-3.2.1.-K-01-001

Projekto trukmė: 2016.03.25 - 2018.06.30

 

Projekto tikslas: skatinti ir teikti savanoriško grįžimo pagalbą Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, užtikrinant jų saugų ir orų grįžimą į kilmės šalį bei padidinti programos žinomumą, mažinant nelegalios migracijos mastus Lietuvoje.

 

Projekto aprašymas: Projektas skirtas bet kuriems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie naudojasi bet kokia apsaugos forma Lietuvoje, t.y. tiek pabėgėliams, tiek tiems, kurie pateikė prašymus suteikti bet kokios formos apsaugą, bet negavo galutinio neigiamo sprendimo dėl savo prašymo. Taip pat neteisėtai Lietuvoje esantiems trečių šalių piliečiams, kurie, nustatytu laiku neišvykę patys, turėtų būti išsiųsti iš LR. Įgyvendinus numatytas savanoriško grąžinimo operacijas, trečių šalių piliečiai bus saugiai grąžinti į savo kilmės šalis. Prieš išvykimą jiems bus suteikta būtiniausia pagalba, labiausiai atitinkanti jų individualius poreikius.

Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės užtikrins programos žinomumą bei teigiamą požiūrį į SG tarp visuomenės, institucijų, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese, o kas svarbiausia tarp tikslinės grupės, ir padės trečiųjų šalių piliečiams apsispręsti grįžti į kilmės šalį.

(Statistika: projekto metu savanoriškai į savo kilmės šalį grįžo 268 asmenys)