Statistika

PROJEKTO NR. PMIF-3.2.1.-K-02-001 „GPU2 - GRĮŽIMO PAGALBA UŽSIENIEČIAMS II“ STATISTIKA PER LAIKOTARPĮ NUO 2018 M. LIEPOS 1 D. IKI 2019 M. GRUODŽIO 31 D.


Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. TMO Vilniaus biuro teikiama savanoriško grįžimo pagalba (toliau SGP) pasinaudojo 133 asmenys (žr. 1 pav.). 2019 m. liepos – gruodžio mėnesiais SGP pasinaudojo mažiau asmenų nei per tą patį laikotarpį 2018 m..

 

1 paveikslas. Savanoriškai į kilmės šalį grįžę asmenys 2018 – 2019 m.

 

Remianti statistiniais duomenimis (žr. 2 pav.) per 2018 – 2019 m. didžioji dalis savanoriškai grįžusių asmenų yra vyrai (56 proc.). Per šį laikotarpį SGP buvo suteikta 21 proc. moterų ir 23 proc. vaikų.

 

2 paveikslas. Savanoriškai į kilmės šalį grįžę asmenys pagal lytį ir amžių 2018 – 2019 m.

 

Per laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. didžioji dalis asmenų savanoriškai grįžo į Azerbaidžaną (24 asm.), Ukrainą (24 asm.), Baltarusiją (16 asm.), Tadžikistaną (15 asm.) ir Rusijos Federaciją (9 asm.) (žr. 1 lentelė).

 

1 lentelė. Savanoriškai į kilmės šalį grįžę asmenys pagal šalį 2018 – 2019 m.

 

Kilmės šalis Savanoriškai sugrįžę asmenys
 Azerbaidžanas
24
 Ukraina 24 
 Baltarusija 16
 Tadžikistanas 15
 Rusijos Federacija
 Irakas
 Kazachstanas  7
 Kirgizija  4
 Uzbekistanas  4
 Kinija  3
 Madagaskaras  3
 Turkija  3
 Armėnija  2
 Gruzija  2
 Indija  2
 Iranas  2
 Kuba  2
 Alžyras  1
 Kolumbija  1
 Vietnamas  1
 Viso:  20 šalių; 133 asmenys