Apie TMO

 

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) buvo įkurta 1951-aiais metais. Šiandien – tai vienintelė specializuota tarpvyriausybinė humanitarinė migracijos organizacija, kuriai priklauso 155 šalys bei turinti daugiau negu 480 atstovybių visame pasaulyje. Pagrindinės TMO funkcijos ir veiklos sritys yra:

 

  • Visapusiška pagalba migrantams, patekusiems į sudėtingas situacijas. TMO remia savanorišką grįžimą į kilmės šalis, vykdo įvairias reintegracijos programas, teikia įvairiapusišką pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, inicijuoja prevencines informacijos kampanijas, vykdo integracijos programas ir kt.
  • Pagalba vyriausybėms tarptautinės migracijos klausimais – rengiant migracijos politiką, praktikoje įgyvendinant migracijos procesų kontrolę, rengiant mokymus migracijos ir integracijos srityje dirbantiems specialistams.
  • Įvairi humanitarinė veikla konfliktų, karų, stichinių nelaimių zonose.

 

Daugiau informacijos apie TMO veiklą pasaulyje rasite www.iom.int