TMO Lietuvoje

 

Lietuva, pirmoji iš Baltijos šalių, 1998 metais tapo tikrąja Tarptautinės migracijos organizacijos nare. Vilniuje įsikūręs TMO biuras per 15 veiklos metų įgyvendino daugybę įvairių projektų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pagrindinės TMO Vilniaus biuro veiklos kryptys yra:

  • Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalba. Sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems migrantams TMO Vilniaus biuras padeda sugrįžti į savo kilmės šalis ir suteikia galimybes gauti reintegracijos paramą siekiant jose įsitvirtinti.
  • Atstovavimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Europos migracijos tinkle (EMT). EMT – tai Europos Komisijos inicijuotas ir koordinuojamas nacionalinių ministerijų, tyrimų institutų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų tinklas, kuriame dalijamasi informacija ES valstybių narių migracijos politikos klausimais, vykdomi tyrimai, organizuojami konsultaciniai susitikimai.
  • Migrantų integracija. TMO Vilniaus biuras informuoja ir konsultuoja Lietuvoje esančius užsieniečius su integracija susijusiais klausimais, organizuoja tarpkultūrinius mokymus, kurių tikslas – kovoti su rasizmu ir ksenofobija, didinti visuomenės informuotumą ir toleranciją kitataučių atžvilgiu.
  • Konsultacijos visiems sugrįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems lietuvių emigrantams. Migracijos informacijos centras teikia konsultacinę pagalbą darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu susijusiais klausimais. Taip pat, net ir neturint konkretaus klausimo, o tiesiog norint pasikalbėti apie (su)grįžimą į Lietuvą, pasidalinti savo abejonėmis arba papasakoti apie sunkumus sugrįžus, du vakarus per savaitę konsultacijas telefonu ir Skype teiks specialiai apmokytas konsultantas.
  • Tyrimai ir migracijos politikos formavimas. TMO aktyviai dalyvauja migracijos politikos formavime Lietuvoje, vykdo tyrimus, rengia studijas ir kitą informacinę medžiagą aktualiais migracijos klausimais, bendradarbiauja tiek su vyriausybinėmis, tiek su nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir pasaulyje.  

 

Šiuo metu TMO Vilniaus biuras vykdo šiuos projektus:

  • Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalba
  • Migracijos informacijos centras "Renkuosi Lietuvą"
  • Atstovauja Lietuvos respublikos vyriausybę Europos migracijos tinkle

Daugiau informacijos apie TMO Vilniaus biuro veiklą rasite čia: www.iom.lt