Institucijoms ir partneriams

Atnaujinta dalomoji medžiaga rusų, anglų, lietuvių, arabų, gruzinų, azerbaidžaniečių, tadžikų kalbomis interesantams.

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams arabų kalba 

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams gruzinų kalba

 

Brošiūra apie gįžimo pagalbą užsieniečiams lietuvių kalba

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams rusų kalba

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams vietnamiečių kalba

 

Brošiūra apie grįžimo pagalbą užsieniečiams anglų kalba

 

Lankstinukas apie gįžimo pagalbą užsieniečiams azerbaidžaniečių kalba

 

Lankstinukas apie gįžimo pagalbą užsieniečiams tadžikų kalba

 

Lankstinukas apie gįžimo pagalbą užsieniečiams arabų kalba

 

Lankstinukas apie gįžimo pagalbą užsieniečiams rusų kalba

 

Lankstinukas apie gįžimo pagalbą užsieniečiams anglų kalba

 

Lankstinukas apie gįžimo pagalbą užsieniečiams lietuvių kalba

 

Lankstinukas apie reintegraciją anglų kalba

 

Lankstinukas apie reintegraciją rusų kalba