Naudinga informacija

Šioje skiltyje pateikiamos publikacijos, kurios Jums gali būti naudingos įgyvendinant savanoriško grąžinimo politiką Lietuvoje.

 

Įgyvendinant projektą “Grįžtu namo” buvo parengta Europos Sąjungos šalių savanoriško sugrįžimo pagalbos programų gerosios patirties studija. Studijoje apžvelgiama Europos Sąjungos šalių patirtis, kaip organizuojamos ir praktiškai vykdomos savanoriško sugrįžimo pagalbos programos. Šalia minėtų šalių apžvelgiama ir Lietuvos savanoriško sugrįžimo sistema bei pateikiamos rekomendacijos, kokią geriausią patirtį galima būtų perimti ir sėkmingai įdiegti Lietuvoje. Grįžtu namo - gerosios patirties ES studija.pdf

 

Įgyvendinant projektą „Savanoriškas grįžimas pažeidžiamiems asmenims III" buvo parengta galimybių studija, kurioje apžvelgiamos galimybės grįžti savanoriškai iš teisinės perspektyvos, trečiųjų šalių piliečiams, patrauktiems administracinėn atsakomybėn.  Dėl trečiųjų šalių piliečių, patrauktų administracinėn atsakomybėn, savanoriško grąžinimo.pdf

 

Įgyvendinant projektą " Reintegracija - nauja ateitis tėvynėje" buvo parengta reintegracijos pagalbos gerosios praktikos studija, kurioje išskiriami pagrindiniai reintegracijos pagalbos tikslai, formos, principai, aptariamos sėkmingiausios reintegracijos pagalbos teikimo programos ir pan. Studija galima parsisiųsti čia: Reintegracijos pagalba - gerosios praktikos STUDIJA(1).pdf

 

2014 m. buvo atnaujintas informacinis leidinys "Migracija ir sveikata: keliaujančios ligos", kuriame pateikiama informacija apie infekcines ligas ir kaip nuo jų gali apsisaugoti migracijos srityje dirbantys specialistai. Migracija ir sveikata 2014 m..pdf

 

2014 m. Tarptautinės migracijos organizacija parengė „ Pasaulinės migracijos ataskaitą 2013“, kurioje apibendrinamos dabartinės globalios migracijos tendencijos, atkreipiamas dėmesys į migracijos įtaką žmonių gerovei, pateikiami migrantų pasitenkinimo gyvenimo ir subjektyvios gerovės tyrimo rezultatai. WMR2013_EN(1).pdf