Kaip galiu pasinaudoti reintegracijos parama?

 

(Reintegracijos pagalba šiuo metu teikiama)

 

Žemiau pateikta informacija, paaiškinanti visą reintegracijos pagalbos gavimo proceso eigą:

 

Lietuvoje: 

1. Konsultacija su TMO Vilniaus biuro darbuotoju.

2. Reintegracijos paraiškos formos užpildymas.

3. Reintagracijos preliminaraus plano sudarymas.

 

Grįžus namo:

1. Per vieną mėnesį nuo grįžimo susisiekiama su TMO biuru kilmės valstybėje.

2. Konsultacija su TMO darbuotoju kilmės valstybėje ir detalaus plano sudarymas.

3. Pateikto reintegracijos plano vertinimas.

4. Reintegracijos paramos teikimas 12 mėnesių nuo grįžimo į savo šalį dienos.

5. Patvirtinto reintegracijos plano įgyvendinimas. 

 

Iškilus bet kokiems neaiškumams,  susisiekite su TMO biuru Vilniuje. TMO Vilniaus biuro darbuotojai padės atsakyti į Jums rūpimus klausimus, susijusius su grįžimu į kilmės valstybę