Kita pagalba migrantams

Atvykus į svetimą šalį ir susiklosčius nepalankiom aplinkybėm, dažnai žmonės nežino, kur kreiptis ir prašyti pagalbos. Šioje skiltyje yra pateikiama informacija, kur tokiose situacijose atsidūrę žmonės galėtų kreiptis, kai prireikia teisinės, socialinės ar psichologinės pagalbos, kur galima rasti nemokamą nakvynę ar maitinimą, ir kur yra vykdoma įvairi užimtumo bei integracinė veikla.

 


Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) nuo 1996 metų vykdo veiklą, skirtą pagerinti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situaciją Lietuvoje ir užtikrinti efektyvų jų teisių įgyvendinimą nuo pirmos jų atvykimo į Lietuvą dienos iki sėkmingos integracijos pabaigos.

Šiuo tikslu LRKD veikia tiek šalia Pabradėje esančio Užsieniečių registracijos centro, kuriame apgyvendinami prieglobsčio prašytojai, tiek vykdo pabėgėlių integraciją per Kaune ir Vilniuje įkurtus pabėgėlių dienos centrus.

LRKD, siekdama pagerinti pabėgėlių priėmimo sąlygas Užsieniečių registracijos centre Pabradėje ir palengvinti prieglobsčio sprendimo laukimo procesą, pagrindinį dėmesį skiria:

 • Socialinės pagalbos teikimui sulaikytiems prieglobsčio prašytojams;
 • Humanitarinės pagalbos teikimui drabužiais ir higienos priemonėmis;
 • Užimtumo skatinimui;
 • Medicininės pagalbos užtikrinimui;
 • Įvairiapusės teisinės pagalbos sulaikytiems prieglobsčio prašytojams teikimui, dokumentų rengimui;
 • Atstovavimui valstybinėse institucijose ir teismuose.

Daugiau informacijos apie LRKD veiklą ieškokite svetainėje bei organizacijos Facebook paskyroje.

 

 

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS, įsikūręs Vilniuje, vykdo įvairias veiklas, susijusias su trečiųjų šalių piliečių konsultavimu ir integracija.

Centro PLIUS teikiamos paslaugos trečiųjų šalių piliečiams:

 • Lietuvių kalbos kursų organizavimas;
 • Pilietinio raštingumo ugdymo programa rusakalbiams ir anglakalbiams;
 • Socialinio darbuotojo konsultacijos;
 • Konsultacijos darbo klausimais;
 • Teisinės konsultacijos;
 • Konsultacijos verslo steigimo ir organizavimo klausimais;
 • Konsultacijos migracijos klausimais;
 • Sveikatos ugdymo užsiėmimų organizavimas;
 • Meno terapijos per savęs pažinimą ugdymo organizavimas;
 • Mokymų kelių eismo taisyklių klausimais organizavimas.

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS teikia konsultacijas anglų ir rusų kalbomis.

Daugiau informacijos: Facebook.

 

 

Caritas - tai tarptautinis pagalbos tinklas, kovojantis su skurdu visame pasaulyje, ginantis žmogaus teises ir besirūpinantis kiekvieno pagalbos prašančio orumo išsaugojimu, nepriklausomai nuo rasės, religijos, lyties ir tautybės.

Carito teikiamos pagalbos spektras labai platus – nuo pagalbos daiktais ir drabužiais iki užsieniečių integracijos veiklų organizavimo.

Darbas su Prieglobsčio prašytojais

Nuo 2008 metų Pabradės miestelyje, Parapijos namuose, bendradarbiaujant su Užsieniečių registracijos centru, įkurtas Dienos centras „Kultūrų įkalnė", skirtas prieglobsčio prašytojams ir Pabradės bendruomenės nariams.

Šiame integraciniame dienos centre organizuojami:

- lietuvių kalbos, lietuvių kultūros - istorijos mokymai;

- lavinamieji ir ugdomieji užsiėmimai vaikams;

- kultūrinės popietės moterims;

- teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės konsultacijos;

- teikiama medicininė, humanitarinė pagalba;

- galimybė naudotis kompiuteriais, internetu, biblioteka.

Šis dienos centras unikalus tuo, kad užsiėmimai, kursai, šventės vyksta kartu su vietos bendruomene. Prieglobsčio prašytojai Lietuvoje priimami ir supažindinami su nauja šalimi, jos kultūra. Nuo pirmųjų dienų, turi tiesioginį santykį su vietos bendruomene. Šiuo metu DC lanko vidutiniškai apie 90 prieglobsčio prašytojų. 2014/2015 metais paslaugos suteiktos 324 prieglobsčio prašytojams.

Darbas su Trečiųjų šalių piliečiais

Nuo 2012 metų - „Migrantų mokymo centrai" Vilniuje ir Kaune naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams teikia:

- nemokamas lietuvių kalbos, lietuvių istorijos, kultūrinio, pilietinio pažinimo kursus;

- pažintines-istorines-kultūrines išvykas po Lietuvą;

- lietuvių istorinių-dokumentinių filmų peržiūras ir analizes;

- išvykas į lietuvių muziejus, parodas, teatrus Vilniaus ir Kauno miestuose.

2014/2015 metais veiklose dalyvavo beveik 200 trečiųjų šalių piliečių, ir tai palengvino jų Lietuvos kultūros ir kalbos pažinimą bei įsitraukimą į darbo rinką.

Darbas su Prieglobstį gavusiais užsieniečiaiss (pabėgėliais)

Nuo 2000 metų organizuojame socialinę integraciją Vilniaus apskrityje. Socialinės integracijos metu teikiamos paslaugos:

- pagalba prieglobstį gavusiems užsieniečiams susirandant būstą;

- pagalba įsitraukiant į darbo rinką, įgyjant kvalifikaciją;

- įtraukiant į sveikatos sistemą;

- ypač didelis dėmesys skiriamas vaikų ugdymui ir švietimui;

- pagalba susitinkant su bendruomenės nariais, kartu minimos lietuvių ir pabėgėlių nacionalinės, kultūrines šventes.

Šiuo metu programoje dalyvauja 90 prieglobstį gavusių asmenų, kurie jau turi papildomą apsaugą ir pabėgėlio statusą Lietuvoje.

Ypatingas dėmesys skiriamas – kalbai, ugdymui, mokymui, pažinimui, įsidarbinimui, santykiui ir susitikimui su bendruomene.

Daugiau informacijos čia.

 

 

Sudėtingoje situacijoje atsidūrę trečiųjų šalių piliečiai dėl apgyvendinimo gali kreiptis į šias įstaigas/organizacijas:


Vilniuje:

Kaune:

 • Vyrų nakvynės namai - R. Kalantos g. 55, tel. nr. (8 37) 353 987 
 • Moterų nakvynės namai - Partizanų g. 5, tel. nr. (8 37) 732 184
 • Benamių nakvynės namai - R. Kalantos g. 57, tel. nr. (8 37) 370 668

Mažeikiuose:

Marijampolėje:

Alytuje:

Klaipėdoje:

 • Klaipėdos miesto nakvynės namai - Šilutės pl. 8, tel. nr. (8 46) 311 204; (8 46) 381 103

Gargžduose:

 

 

Sudėtingoje situacijoje atsidūrę trečiųjų šalių piliečiai dėl maitinimo ar maisto davinių gali kreiptis į šias įstaigas/organizacijas:


Vilniuje: 

 • UAB ,,Pontem“ -  Ukmergės g. 126
 • Labdaros valgykla „Betanija“ -  M. K. Paco g. 4
 • Valgykla „Harė Krišna maistas kūnui ir sielai“ - Architektų g. 152
 • Labdaros valgykla „Ekklesia“ - Liepkalnio g. 26A
 • Valgykla - Gerovės g. 29

Kaune:

 • „Sriubos“ valgykla - Partizanų g. 5
 • Maitinimo punktas - Petrašiūnų parapija, R. Kalantos g. 38
 • Palemono parapija - Marių g. 20
 • Pal. J. Matulevičiaus parapija - Žeimenos g. 6
 • Vilijampolės parapija - Panerių g. 72

Klaipėdoje:

 • Labdaros valgykla - Baltijos pr. 103